Skjermbasert

Clean Nordic Oceans

Clean Nordic Oceans er et prosjekt fra Fiskeridirektoratet og tilsvarende organer i andre nordiske land. Prosjektet informerer om marin forsøpling og "Ghost fishing". Webdesign på oppdrag fra Seeds Consulting.

Flere arbeider

SE ALLE