Skjermbasert

Fair Transport web

Fair Transport er en webside opprettet av Norske Lastebileieres forening. Hensikten bak er å stimulere til en bærekraftig transportbransje, gjennom å la transportselgere og -kjøpere presentere seg / finne trygg og bærekraftig transport. Webdesign på oppdrag for Seeds Consulting.

Flere arbeider

SE ALLE