folkehjelp home


Norsk Folkehjelp web

Redesign og omstrukturering av Norsk Folkehjelp sin nettside. Nettstedet til NF er svært innholdsrikt, og krevde mye arbeid med struktur og navigering i tillegg til selve designarbeidet. (Informasjonsarkitektur). Flere screenshots lenger nede på denne siden.

www.folkehjelp.no


Kontakt meg: