volda ørsta reinhaldsverk

VØR trengte oppdatering av sin grafiske profil og logo, samt at det ble laget en 16-siders brosjyre til alle husstander i Ørsta og Volda som oppfordret til å resirkulere mer.


Kontakt meg: